Activiteiten 2016

Het jaar waarin wij elkaar ontmoet hebben en samen ‘Lyme dat blijft plakken’ hebben opgericht. Vele mooie projecten volgden en in een korte tijd hebben wij dan ook een heleboel dingen mogen bereiken waar wij erg trots op zijn. Neem gauw een kijkje om te zien wat wij zoal allemaal ondernomen hebben in 2016! 

Oprichting ‘Lyme dat blijft plakken’

Naamloos

Op 17 mei 2016 is het platform ‘Lyme dat blijft plakken’ opgericht. Het doel is om meer aandacht te creëren voor de ziekte van Lyme en alle gevolgen die deze ziekte met zich mee kan brengen. Als twee Lymepatiënten hebben wij besloten de handen ineen te slaan en hieruit is ons platform ontstaan. 


Flyeren in en rondom Almelo

Woensdag 6 juli 2016 hebben wij in Almelo geflyerd. We hebben daarbij diverse gezondheidscentra, huisartsen- en tandartspraktijken bezocht. Ons belangrijkste doel hierbij was om meer bekendheid te creëren met de ziekte van Lyme en meer aandacht te vragen voor onderzoek!

Daarnaast hebben wij ook flyers rondgebracht van Innatoss Laboratories. Dit is een klein lab in Oss die werkt aan verbeterde diagnostiek omtrent de ziekte van Lyme.

“De diagnostiek van Innatoss kijkt naar een onderbelicht deel van het immuunsysteem: de bloedcellen. Huidige testen meten vaak antistoffen. Deze komen bij de ziekte van Lyme vaak pas laat op. De bloedcellen reageren eerder en kunnen dus gebruikt worden in een vroege test. In dit onderzoek wordt op drie tijdstippen de reactie van de bloedcellen vergeleken met de antistoffen. Met de uitkomsten verwachten we vroege test voor de ziekte van Lyme te kunnen ontwikkelen. De nieuwe test wordt mogelijk al in 2017 beschikbaar in Nederland.”

– Innatoss Laboratories 

Bij deze roepen wij mensen die deze flyers wel in hun winkel/bedrijfspand e.d. willen hebben liggen, op om zich bij ons te melden. Hoe meer bekendheid er wordt gecreëerd, hoe beter! U kunt zich te allen tijde hiervoor bij ons melden door ons contactformulier op onze pagina in te vullen. 

 flyeren


Op bezoek bij een oudere dame

13775513_293682257651697_3050965084310014048_n

Dinsdag 26 juli 2016 hadden we een afspraak met een dame die ons heeft benaderd via RTV Oost. Het ging om de korte reportage in de uitzending van Overijssel vandaag. Ze wilde graag met ons via RTV Oost in contact komen. Dat is gelukt! Toen we bij haar op bezoek gingen, kwam er al snel naar voren dat ze erg geïnteresseerd was in ons platform ‘Lyme dat blijft plakken’ en dat mevrouw het een must vond dat Lyme meer onder de aandacht gebracht moest worden. We vonden het fijn dat we op deze manier konden bijdragen aan informatievoorziening en dat mevrouw haar eigen ervaring wat betreft Lyme vanuit haar omgeving met ons kon delen. Daarnaast hebben we haar de ruimte gegeven vragen te stellen over ons en de ziekte van Lyme. We willen mevrouw dan ook bedanken voor haar gastvrijheid en aandacht hiervoor. Wij hebben deze lieve dame dan ook laten weten dat we hier zeker mee door zullen gaan!


Opening nieuwe vestiging MeCeBi in Ede

Zaterdag 17 september 2016 zijn we voor ‘Lyme dat blijft plakken’ in Ede geweest bij de opening van een nieuwe vestiging van het behandelcentrum MeCeBi. Als het gaat om alternatieve geneeswijzen staan we daar lang niet allemaal voor open. Het maakt ons wantrouwend en we zitten op een weegschaal “zullen we dan nog maar eens een poging doen of…” MeCeBi begrijpt deze reactie van mensen. Als het gaat om een lang ziekteproces, waar men je continu van het kastje naar de muur aan het sturen is, begint de moed bij veel mensen in de schoenen te zakken. Helaas is het zo in Nederland dat de richtlijnen ons bijna dwingen om het in het reguliere circuit te zoeken. Dit komt door kosten, verzekeringen en het feit dat veel artsen niet openstaan voor de alternatieve geneeswijzen. Toch als het gaat om veel ziektes, en in dit geval om de ziekte van Lyme, weten veel reguliere artsen niet waar ze moeten beginnen. Er hangt een groot taboe als het gaat om Lymepatiënten, zo ook als we het hebben over de alternatieve geneeswijzen. Gelukkig gaan we er wel steeds meer voor openstaan. Vreemd eigenlijk, vroeger haalden we alles uit de natuur! MeCeBi heeft veel positieve resultaten geboekt als het gaat over de behandeling van Lymepatiënten. Nu moet u niet denken: ‘dat doe ik even.’ Naast de behandelwijze, ligt de regie ook bij de patiënt zelf. Is de patiënt bereid tot verandering, tot aanpassing in zijn of haar leven? Een lang proces wat misschien bij velen pas in een later stadium resultaat laat zien. Toen we spraken met Ineke van den Berg, biofysisch geneeskundige, was ze hier erg open over en bakte geen zoete broodjes. Je doet het niet zomaar even, er is volledige inzet voor nodig en natuurlijk zijn er geen garanties. We gaan er alles aan doen om samen met jou ervoor te zorgen dat je straks minder klachten zult hebben of wie weet klachtenvrij zult zijn. Naast Ineke was er ook een oud patiënt die volledig genezen was en haar verhaal wilde delen. Ook haar man was vol lof over de behandeling en het feit dat hij en zijn vrouw/gezin weer een mooie toekomst tegemoet gaan. Ook wat betreft de kosten werden er geen doekjes omgewonden. Het ligt aan de verzekering, aan de supplementen die je krijgt. Niets is verplicht, je hebt daar zelf de regie in. Het was een zeer interessante middag waar ‘Lyme dat blijft plakken’ met een goed gevoel op terug kan kijken. We willen Ineke, Eddy en iedereen van MeCeBi dan ook bedanken voor de tijd en inzet. Het is fijn om te zien dat mensen echt hart hebben voor Lymepatiënten. Wie weet komt er een moment in de toekomst dat het taboe doorbroken zal worden en de overheid gaat meedenken met de patiënt. Dat de farmaceutische industrie een stap terug moet doen en dat we gaan kijken naar hetgeen wat de patiënt nodig heeft!

mecebi


Start fotocampagne

Maandag 31 oktober 2016 was het zover, de eerste fotoshoot om meer aandacht te vragen voor Lymepatiënten! We willen iedereen bedanken die hier aan heeft bijgedragen. Jullie waren fantastisch! Daarnaast willen we twee mensen in het bijzonder bedanken en dat zijn de twee fotografen die hier aan hebben willen bijdragen. Hartverwarmend en ontzettend blij zijn wij met deze twee toppers die zich wilden inzetten om deze ziekte een gezicht te geven! Onder het kopje media en onder activiteiten vindt u nog meer informatie over het verloop van deze campagne en wat wij hier nog meer mee hebben mogen bereiken. 

14937477_345419685811287_5353929211459827768_n