Actualiteit

Onder dit kopje zullen wij het huidige nieuws en de ontwikkelingen omtrent de ziekte van Lyme publiceren. Helaas is het zo dat wij in Nederland nog erg ver achterlopen als het om deze ziekte gaat. De highlights zullen wij hier uitlichten. Uiteraard is er op onze facebookpagina nog veel meer te vinden als het gaat over deze ziekte. Zo publiceren wij nieuws uit binnen- en buitenland, artikelen die anderen aandragen, maar ook allerlei verhalen van betrokkenen of de vaak schrijnende verhalen van Lymepatiënten. Onder het kopje huidige ontwikkelingen zullen wij het meest recente nieuws publiceren als het gaat om de ziekte van Lyme. 

Teek